Regulaminy, statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Radomiu.
Regulamin przyjmowania członków i ustanawiania praw do lokali
Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wkładów na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże z nowych inwestycji w SM Budowlani Radom.
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat i dokonywania rozliczeń z użytkownikami za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu nie będących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali.
Regulamin używania lokali i porządku domowego SM Budowlani w Radomiu.
Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego w SM Budowlani w Radomiu.
Aneks nr 01 do Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego w SM Budowlani w Radomiu.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz pobierania opłat i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali z tego tytułu.
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Budowlani w Radomiu.
Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w budynku o specjalnym przeznaczeniu w Domu Spokojnej Starości (DSS) przy ul. Batalionów Chłopskich 6/8 w Radomiu.
Regulamin przetargów na roboty, dostawy i usługi budowlane w SM Budowlani Radom.
Regulamin przetargów na zbywanie praw do lokali i nieruchomości w zasobach SM Budowlani Radom.