Zasoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w swoich zasobach posiada:

  • 75 budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych
  • 7 budynków usługowych
  • 556 garaży
Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są w pięciu osiedlach:
  • Borki
  • Planty
  • Wośniki
  • Zamłynie III
  • Zamłynie IV