Działalność społeczno kulturalna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” zgodnie ze Statutem prowadzi działalność społeczno – kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin.

Działalność prowadzona jest głównie w placówkach spółdzielczych tj. Klubie „IGREK” mieszczącym się przy ul. Chałubińskiego 12/14 i świetlicy „KOCUR” mieszczącej się przy ul. Wośnickiej 32 A, a także poza placówkami poprzez różnego rodzaju festyny, turnieje i organizowane wycieczki. Spółdzielnia współpracuje z Ośrodkiem Duszpasterskim „Kazimierzówka” na osiedlu Zamłynie, Domem Kultury „BORKI”, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze Szkołami usytuowanymi w osiedlach spółdzielczych.

W placówkach organizowane są różnego rodzaju zajęcia, adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak również do osób dorosłych.

Dla dzieci i młodzieży placówki spółdzielcze prowadzą codzienną działalność świetlicową (opiekuńczo – wychowawczą), gdzie uczestnicy zajęć są pod stałą opieką pracowników placówek. Organizowane i prowadzone są także różnego rodzaju koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe (typu Dzień Dziecka, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Mikołaj) oraz w okresie wakacji „Akcja Lato”, a w okresie ferii zimowych Akcja Zima. Głównym celem działalności placówek jest efektywne zagospodarowanie i wykorzystanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, odkrywanie i doskonalenie ich zdolności i  umiejętności.

Działalność placówek spółdzielczych adresowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży. Potwierdzeniem tego jest funkcjonowanie w spółdzielczym Klubie „IGREK”:

  • Klubu Seniora,
  • Koła Poezji Nie ? Odkrytej ?Szuflada?,
  • zajęć gimnastyki ogólnousprawniającej dla dorosłych.

Bieżące wydarzenia działalności społeczno – kulturalnej dostępne na stronie Aktualności.