Zarząd

Zgodnie z ustawą „Prawo Spółdzielcze” oraz ze Statutem S.M. „Budowlani”, Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” pracuje w składzie:

mgr inż. Marek Kraszewski – Prezes Zarządu

mgr inż. Małgorzata Szewczyk – Z-ca Prezesa Zarządu ds.Technicznych

mgr Ewa Sadkowska – Członek Zarządu – Główny Księgowy.

Struktura

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM Budowlani w Radomiu za 2023 r.

Sprawozdania Zarządu z działalności SM BUDOWLANI w Radomiu za 2022 r.

ikona_pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM BUDOWLANI w Radomiu za 2021 rok

ikona_pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM BUDOWLANI w Radomiu za 2020 rok

ikona_pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM BUDOWLANI w Radomiu za 2019 rok