Dostawcy usług i mediów

Ciepło na potrzeby C.O. i C.C.W.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

RADPEC S.A.

ul. Żelazna 7, 26-600 Radom

tel. 993 / 48 384 69 41 do 45

http://www.radpec.com.pl

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

tel. 994 / 48 383 15 00

https://www.woda.radom.pl

Energia Elektryczna 

PGE Obrót S.A.

ul. Średnia 49, 26-600 Radom

tel. 991 / 48 365 70 00

https://www.gkpge.pl

Gaz 

PGNiG S.A.

ul. Malczewskiego 24, 26-600 Radom

tel. 992 / 22 515 15 15

http://pgnig.pl

Wywóz nieczystości – Sektor I – Planty

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

http://www.mposita.lublin.pl/

Wywóz nieczystości – Sektor II – Planty

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.  

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

(dot. ul. Młodzianowskiej)

http://www.toensmeier.pl/

Wywóz nieczystości – Sektor III + IV – Borki, Wośniki, Zamłynie

Konsorcjum firm:

PPUH INTERBUD Sp. z o.o. .

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

http://www.interbud.radom.pl/

(lider konsorcjum)

PUK „EKO-ESTETYKA” Małecki Sp. J.

ul. Starokrakowska 137

26-600 Radom

http://www.ekoestetyka.pl

(partner konsorcjum)

EKOLA Sp. z o.o.

ul. 1905 Roku 47 lok 14

26-600 Radom

http://www.ekolaradom.pl/

(partner konsorcjum)

Domofony

PPH Elektronik-Radbit

ul. Gębarzewska 15

26-600 Radom

https://www.radbit.pl/

Usługi porządkowe – BOKI, PLANTY, WOŚNIKI, ZAMŁYNIE

Konsorcjum firm:

WOLF Paweł Piwowarczyk,

ul. Wośnicka 96A,

26-600 Radom

oraz

Firma Wielobranżowa Izabela Wójtowicz-Stępień

Lesiów 27A

26-631 Jastrzębia