Uchwały Rady Nadzorczej

PlikW sprawie
Uchwalenia „Regulaminu przyjmowania członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Radomiu.
Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego inwestycji mieszkaniowych i niemieszkaniowych na lata 2024 – 2025.
Uchwalenia zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wkładów na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże nowych inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Radomiu.