Zbywanie nieruchomości

Przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego.

Składanie ofert do dnia 2024-02-22

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 szt nieruchomości gruntowych (działek)
położonych przy ul. Pośredniej.

Składanie ofert do dnia 2024-02-20

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie