Zbywanie nieruchomości

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych (razem 5 szt).

Składanie ofert do dnia 2024-05-21

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu oraz przetarg ofertowy na sprzedaż prawa odrębnej własności (razem 2 szt lokali mieszkalnych).

Składanie ofert do dnia 2024-05-21

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ul.Chałubińskiego 12

Składanie ofert do dnia 2024-04-23

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 szt nieruchomości gruntowych (działek)
położonych przy ul. Pośredniej
.

Składanie ofert do dnia 2024-04-16

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Nowa inwestycja przy ul. Pośredniej 41 w Radomiu.

Przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego.

Składanie ofert do dnia 2024-02-22

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 szt nieruchomości gruntowych (działek)
położonych przy ul. Pośredniej.

Składanie ofert do dnia 2024-02-20

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie