Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Budowlani? w Radomiu jest jedną z najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych w regionie radomskim. Swoją działalność rozpoczęła w roku 1958, łączy nowoczesność z kilkudziesięcioletnią tradycją. Należy do tych radomskich spółdzielni mieszkaniowych, które miały decydujący wpływ na kształtowanie oblicza budownictwa mieszkaniowego w Radomiu.

Spółdzielcze zasoby zlokalizowane są w pięciu osiedlach mieszkaniowych (Planty, Borki, Wośniki, Zamłynie III, Zamłynie IV), w których zamieszkuje około 10 tys. osób. Efektem ponad 60-letniej działalności jest wybudowanie 4410 mieszkań w 75 budynkach nieustannie modernizowanych. Prężnie prowadzona jest działalność społeczno?kulturalna w Klubie ?Igrek? i świetlicy ?Kocur

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Budowlani? w Radomiu jest jedną z najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych w regionie radomskim. Swoją działalność rozpoczęła w roku 1958, łączy nowoczesność z kilkudziesięcioletnią tradycją. Należy do tych radomskich spółdzielni mieszkaniowych, które miały decydujący wpływ na kształtowanie oblicza budownictwa mieszkaniowego w Radomiu.

Spółdzielcze zasoby zlokalizowane są w pięciu osiedlach mieszkaniowych (Planty, Borki, Wośniki, Zamłynie III, Zamłynie IV), w których zamieszkuje około 10 tys. osób. Efektem ponad 60-letniej działalności jest wybudowanie 4410 mieszkań w 75 budynkach nieustannie modernizowanych. Prężnie prowadzona jest działalność społeczno?kulturalna w Klubie ?Igrek? i świetlicy ?Kocur?.