Roboty budowlane i inwestycyjne

Wyposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Młodzianowskiej 8A w Radomiu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Składanie ofert do dnia 2024-06-06

Ogłoszenie

Wykonanie i montaż altan na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (5 zadań).

Składanie ofert do dnia 2024-05-07

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Wymiana poziomów zimnej wody w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Składanie ofert do dnia 2024-04-24

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Remont elewacji 2 budynków (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2024-04-24

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Remont izolacji termicznej na poziomach c.o. oraz Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (2 zadania)

Składanie ofert do dnia 2024-02-15

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem budynku byłej kotłowni
przy ul. Pośredniej 41 w Radomiu”

Składanie ofert do dnia 2024-01-18

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Archiwum 2023

Archiwum 2022

Archiwum 2021

Archiwum 2020

Archiwum 2019