Roboty budowlane i inwestycyjne

Remont izolacji termicznej na poziomach c.o. oraz Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (2 zadania)

Składanie ofert do dnia 2024-02-15

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz wyburzeniem budynku byłej kotłowni
przy ul. Pośredniej 41 w Radomiu”

Składanie ofert do dnia 2024-01-18

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Archiwum 2023

Archiwum 2022

Archiwum 2021

Archiwum 2020

Archiwum 2019