Uchwały Rady Nadzorczej ARCHIWUM 2019


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2020.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego działalności Spółdzielni na rok 2020 oraz planu kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości na rok 2020.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla LM, LUż ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz LUż z prawem odrębnej własności.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla LM, LUż i Gar w poszczególnych nieruchomościach osiedla BORKI.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla LM, LUż i Gar w poszczególnych nieruchomościach osiedla PLANTY.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla LM, LUż i Gar w poszczególnych nieruchomościach osiedla WOŚNIKI.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla LM, LUż i Gar w poszczególnych nieruchomościach osiedla ZAMŁYNIE III.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla LM, LUż i Gar w poszczególnych nieruchomościach osiedla ZAMŁYNIE IV.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 123 przy ul. Suchej 2.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 137 przy ul. Limanowskiego 73/75.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany miesięcznych opłat z tytułu użytkowania garażu ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością. 


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie stawki opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu utrzymania porządku – sprzątanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie uchwalenia „Regulaminu przetargów na zbywanie praw do lokali i nieruchomości w zasobach SM Budowlani w Radomiu”.