Uchwały Rady Nadzorczej ARCHIWUM 2020


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany miesięcznych opłat z tytułu użytkowania garażu ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 137 przy ul. Limanowskiego 73/75 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 123 przy ul. Suchej 2 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie stawek opłat z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne dla lokali mieszkalnych i lokali uzytkowych.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie IV.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie III.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Wośniki.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Planty.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Borki.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego działalności Spółdzielni na rok 2021 oraz planów kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości na rok 2021.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-12-17 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2021.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-10-15 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2020.


ikona_pdf

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 2020-05-27 w sprawie zmiany stawki opłat za używanie lokali z tytułu zmiany cen zimnej wody i kanalizacji.