Uchwały Rady Nadzorczej ARCHIWUM 2021


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat dla lokali użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz dla lokali użytkowych z odrębną własnością.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany miesięcznych opłat z tytułu użytkowania garażu ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 123 przy ul. Suchej 2 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 137 przy ul. Limanowskiego 73/75 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie stawki opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych dla lokali użytkowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku – sprzątanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie IV.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie III.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Wośniki.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Planty.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Borki.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany miesięcznych opłat za zużycie gazu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego Spółdzielni na 2022 rok oraz planów kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości na 2022 rok.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2022.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany zaliczkowych miesięcznych opłat za za centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Sucha 2 wyposażonym w kotłownię gazową.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany zaliczkowych miesięcznych opłat za za centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Przeskok 8 wyposażonym w kotłownię gazową.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczkowych miesięcznych opłat za centralne ogrzewanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczek za podgrzanie wody.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2021.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat za używanie lokali z tytułu zmiany cen zimnej wody i kanalizacji.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej za 2020 rok.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia dodatkowej stawki opłat za korzystanie z domofonu w przypadku wymiany unifonów opisanym w par 5 pkt 8 zdanie drugie „Regulaminu obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu nie będących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali”.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu nie będących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali”.