Uchwały Rady Nadzorczej-ARCHIWUM_2022


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany miesięcznych stawek opłat za konserwację domofonów.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczek za podgrzanie wody.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 123 przy ul. Suchej 2 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 137 przy ul. Limanowskiego 73/75 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie stawki opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany miesięcznych stawek opłat z tytułu ubezpieczeń rzeczowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych dla lokali użytkowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku – sprzątanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w osiedlu Zamłynie IV.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w osiedlu Zamłynie III.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w osiedlu Wośniki.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w osiedlu Planty.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w osiedlu Borki.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego Spółdzielni na rok 2023 oraz planu kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości na 2023r.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2023.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie uchwalenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat i dokonywania rozliczeń z użytkownikami za cenralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2022.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczkowych miesięcznych opłat za centralne ogrzewanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczek na podgrzanie wody.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2022.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie podziału mandatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni i podziału mandatów zastępców członków Rady Nadzorczej na poszczególne osiedla spółdzielcze.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM BUDOWLANI w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu nie będących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali” oraz tekstu jednolitego.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zatwierdzenie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Suchej 2 w Radomiu.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczkowych miesięcznych opłat za centralne ogrzewanie.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie zaliczek na podgrzanie wody.


ikona_pdf

Uchwała RN w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Radomiu.