Uchwały Rady Nadzorczej ARCHIWUM 2023

PlikW sprawie
Zmiany miesięcznych opłat z tytułu użytkowania garażu ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością.
Zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 132 przy ul. Suchej 2 w Radomiu.
Zmiany stawek opłat z tytułu użytkowania piwnic ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w nieruchomości nr 137 przy ul. Limanowskiego 73/75 w Radomiu.
Zmiany opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych.
Stawki opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
Zmiany miesięcznych stawek opłat z tytułu ubezpieczeń rzeczowych.
Zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie IV.
Zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Zamłynie III.
Zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Wośniki.
Zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Planty.
Zmiany stawki opłat z tytułu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w poszczególnych nieruchomościach w Osiedlu Borki.
Zmiany stawki opłat za używanie lokali z tytułu zmiany cen zimnej wody i kanalizacji.
Zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego działalności Spółdzielni na 2024 rok oraz planu kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości na 2024 rok.
Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2024.
Zatwierdzenia aneksu do planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2023.
Zatwierdzenia trybu wyboru wykonawcy.
Zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych inwestycji – budowy budynku mieszkalnego przy ul. Pośredniej 41 w Radomiu.
Uchwalenia „Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wkładów na lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże z nowych inwestycji SM Budowlani w Radomiu”.
Zaliczek za podgrzanie wody.
Zaliczkowych miesięcznych opłat za centralne ogrzewanie.
Zatwierdzenia dodatkowej stawki opłaty za korzystanie z domofonu w przypadku wymiany unifonów opisanym w §5 pkt 8 zad 2 „Regulaminu obowiązków Spółdzielni członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu nie będących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali”.