Zbywanie nieruchomości ARCHIWUM 2023

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych (5 szt).

Składanie ofert do dnia 2023-11-28

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego (1 szt) oraz na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego (1 szt).

Składanie ofert do dnia 2023-11-28

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego.

Składanie ofert do dnia 2023-11-21

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych (3 szt lokali).

Składanie ofert do dnia 2023-09-06

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego (2 szt lokali).

Składanie ofert do dnia 2023-09-26

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych
położonych przy ul. Pośredniej w Radomiu
(5 szt działek).

Składanie ofert do dnia 2023-09-11

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności 5 szt lokali mieszkalnych.

Składanie ofert do dnia 2023-06-27

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności 5 szt lokali mieszkalnych.

Składanie ofert do dnia 2023-05-22

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych (4 szt).

Składanie ofert do dnia 2023-04-17

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych

(6 działek przy ul. Pośredniej).

Składnie ofert do dnia 2023-03-27

Ogłoszenie
Druk oferty
Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych (6 działek przy ul. Pośredniej).

Składanie ofert do dnia 2023-03-06

Przetarg został odwołany

Odwołanie przetargu
Ogłoszenie
Informacja uzupełniająca
Druk oferty

Przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych (4 szt)

Składanie ofert do dnia 2023-02-15

Ogłoszenie
Rozstrzygnięcie

Przetarg ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych (4 szt)

Składanie ofert do dnia 2023-01-31

OgłoszeniePrzetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert