Roboty budowlane i inwestycyjne ARCHIWUM 2019


Przetarg nieograniczony na remonty elewacji.

Składanie ofert do 2019-11-21


Rozstrzygnięcie przetargu na remonty elewacji.


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych.

Składanie ofert do 219-11-14


Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót remontowych.


Przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia piwnic z wykonaniem
oświetlenia komórek lokatorskich.

Składanie ofert do 2019-10-24


Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę oświetlenia piwnic z wykonaniem
oświetlenia komórek lokatorskich.


Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych.

Składanie ofert do 2019-10-03


Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót remontowych.


Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu wraz z uszczelnieniem instalacji gazowej.

Składanie ofert do 2019-10-03


Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie przeglądu wraz z uszczelnieniem instalacji gazowej.