Roboty budowlane i inwestycyjne ARCHIWUM 2021

Przetarg nieograniczony na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych.

Składanie ofert do 2021-11-08


ikona_pdf

Ogłoszenie

niepowodzenie

Brak ofert

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu wraz z uszczelnieniem instalacji gazowej w 87 budynkach oraz pomiarów elektrycznych w 51 budynkach (2 zadania).

Składanie ofert do 2021-11-08


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z pomiarami
elektrycznymi w budynkach mieszkalnych.

Składanie ofert do 2021-10-14


ikona_pdf

Ogłoszenie

niepowodzenie

Brak ofert

Przetarg  nieograniczony na wykonanie prac remontowych (10 zadań)

Składanie ofert do 2021-09-08


ikona_pdf

Ogłoszenie

niepowodzenie

Brak ofert

Przetarg  nieograniczony na wykonanie prac remontowych polegających na usprawnieniu działania wentylacji.

Składanie ofert do 2021-09-01


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomów zimnej wody (2 zadania, 2 budynki).

Składanie ofert do 2021-08-04


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z kompleksowym remontem dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szeroka 2 kl. 1

Składanie ofert do 2021-07-14


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych (7 zadań).

Składanie ofert do 2021-04-28


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych (remonty elewacji, ocieplenie budynku – razem 5 zadań).

Składanie ofert do 2021-04-28


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót modernizacyjnych parkingów (5 zadań).

Składanie ofert do 2021-03-10

ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż altan na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (5 zadań) oraz remont nawierzchni przed garażami.

Składanie ofert do 2021-03-10

ikona_pdf

Ogłoszenie

ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów placów zabaw (3 zadania).

Składanie ofert do 2021-02-17

ikona_pdf

Ogłoszenie

ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych (5 zadań).

Składanie ofert do 2021-02-17

ikona_pdf

Ogłoszenie

ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

 

Przetarg nieograniczony  na wykonanie  usług kompleksowego i stałego utrzymania czystości, porządku i estetyki budynków oraz terenów zewnętrznych do nich przyległych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej ?BUDOWLANI? na osiedlu Borki.

Składanie ofert do 2021-02-17

ikona_pdf

Ogłoszenie

ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

 
Przetarg nieograniczony na remonty elewacji

(6 budynków)

Składanie ofert do 2021-01-14

ikona_pdf

Ogłosznie

ikona_pdf

Rozstrzygnięcie