Roboty budowlane i inwestycyjne ARCHIWUM 2023

Usprawnienie działania wentylacji.

Składanie ofert do dnia 2023-11-07

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie przeglądu wraz z uszczelnieniem instalacji gazowej.

Składanie ofert do dnia 2023-10-26

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie remontu izolacji termicznej (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-10-16

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej (3 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-10-11

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Malowanie i remont klatek schodowych (3 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-09-28

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Montaż systemu monitoringu oraz kamer (9 zadań).

Składanie ofert do dnia 2023-09-28

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Dostawa, montaż oraz cykliczne odczyty 2176 wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody z modułem radiowym w 11 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych.

Składanie ofert do dnia 2023-07-13

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie robót remontowych w klubie osiedlowym „Igrek” (3 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-06-22

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie robót remontowych (10 zadań).

Składanie ofert do dnia 2023-05-24

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wymiana poziomów wody (4 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-05-18

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych (7 zadań).

Składanie ofert do dnia 2023-05-10

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych w 14 budynkach wielorodzinnych wraz z wejściem do mieszkań.

Składanie ofert do dnia 2023-03-29

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Montaż podliczników indywidualnych dla boksów garażowych (6 zadań)

Składanie ofert do dnia 2023-03-22

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie prac związanych z kompleksowym remontem dźwigów osobowych w 2 budynkach (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2023-03-01

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Wykonanie i montaż altan śmietnikowych oraz podniesienie balustrad na klatkach schodowych (8 zadań)

Składanie ofert do dnia 2023-02-15

OgłoszenieRozstrzygnięcie

Remont oraz doposażenie placu zabaw (2 zadania)

Składanie ofert do dnia 2023-01-15

OgłoszenieRozstrzygnięcie