Roboty budowlane i inwestycyjne ARCHIWUM 2022

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu wraz uszczelnieniem instalacji gazowej.

Składanie ofert do 2022-11-08


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na usprawnienie działania wentylacji.

Składanie ofert do 2022-09-28


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na prace remontowe (2 zadania).

Składanie ofert do 2022-09-21


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na budowę drenażu opaskowego.

Składanie ofert do dnia 2022-08-03


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z kompleksowym remontem dźwigów osobowych (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2022-05-24


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych (7 zadań).

Składanie ofert do dnia 2022-04-20


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2022-04-20


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych (5 zadań).

Składanie ofert do dnia 2022-03-29


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Suchej 2 w Radomiu.

Składanie ofert do dnia 2022-03-29


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż altan na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (5 zadań).

Składanie ofert do dnia 2022-01-26


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków oraz pomiarów elektrycznych (2 zadania).

Składanie ofert do dnia 2022-01-26


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie – zadanie 1 (przeglądy techniczne)


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie – zadanie 2 (przeglądy elektryczne)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie elewacji 8 budynków (8 zadań).

Składanie ofert do dnia 2022-01-26


ikona_pdf

Ogłoszenie


ikona_pdf

Rozstrzygnięcie

Przetargi archiwalne 2021

Przetargi archiwalne 2020

Przetargi archiwalne 2019