Przyjęcie nowego Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat i dokonywania rozliczeń z użytkownikami za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Regulamin dostępny na stronie Akty prawne => Regulaminy – statut.

Link do strony => TUTAJ

Link bezpośredni do nowego dokumentu Regulaminu => TUTAJ