Zaświadczenie potwierdzające prawo do lokalu

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu.

Odbiór zaświadczenia po otrzymaniu informacji telefonicznej od Spółdzielni i okazaniu dokumentu tożsamości.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Na dzień składania wniosku należy uregulować wszelkie opłaty za lokal po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Mieszkańca (tel.: 48 362-18-10, 362-24-85 wew. 116, 119) i ustaleniu salda czynszowego.

Załącznik:

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu / garażu