Zaświadczenie do założenia Księgi Wieczystej

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu poprzez wrzucenie do skrzynki nadawczej umieszczonej na parterze po lewej stronie drzwi wejściowych.

Odbiór zaświadczenia po otrzymaniu informacji telefonicznej od Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Na dzień składania wniosku należy uregulować wszelkie opłaty za lokal po uprzednim kontakcie telefonicznym z Biurem Obsługi Mieszkańca tel.: 48 362-18-10, 362-24-85 wew. 116, 119 i ustaleniu salda czynszowego.

Załącznik:

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia do założenia KSIĘGI  WIECZYSTEJ