Zaświadczenie do notariusza ? sprzedaż, darowizna, dział spadku, podział majątku

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu poprzez wrzucenie do skrzynki nadawczej znajdującej się na parterze po lewej stronie drzwi wejściowych.

Odbiór zaświadczenia po otrzymaniu informacji telefonicznej od Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku. Na dzień składania wniosku należy uregulować wszelkie opłaty za lokal po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Mieszkańca (tel.: 48 362-18-10, 362-24-85 wew. 116, 119) i ustaleniu salda czynszowego.

Załącznik:

Zaświadczenie do notariusza ? sprzedaż, darowizna, dział spadku, podział majątku.